ติดต่อเรา

กรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกลับ

02 645 3545
081 171 7159

admin@drwellnessx.com

Follow Us

184/105 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์ ชั้น 19
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อเรา

กรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกลับ

Follow Us

02 645 3545
081 171 7159

admin@drwellnessx.com

184/105 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์ ชั้น 19
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310