ข้อเสนอแนะเพื่อการ ถนอมรักษาคุณภาพของ WolffiaX

ผลิตภัณฑ์ Fresh WolffiaX ผ่านการ ล้าง ทำความสะอาด และ ฆ่าเชื้อ ด้วย โอโซน ก่อนที่จะ บรรจุและส่งมอบให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทก็มี คำแนะนำสำหรับลูกค้า ในการถนอมรักษาคุณภาพ เมื่อ รับสินค้า ไปที่บ้าน เพื่อให้ WolffiaX คงความ สดใหม่ และปลอดภัย สำหรับ ทุกคน

5 - 8 °C

เก็บ WoffiaX ไว้ในตู้เย็น ที่ อุณหภูมิ 5-8 องศาเซลเซียส

7 - 14 วัน

ถ้ายังไม่ได้ เปิดถุง บริโภค สามารถ เก็บไว้ได้นาน 7-14 วัน

ใช้ช้อนตักแบ่งที่สะอาด

เมื่อต้องการ เปิดถุงมาใช้งาน ให้ ใช้ ช้อนหรือ อุปกรณ์ ตักแบ่งที่สะอาด (แนะนำให้ ต้ม ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ตักแบ่ง) และ แบ่ง WolffiaX ออกมา จากถุงใหญ่ แค่ เพียงพอกับ จำนวนที่จะบริโภค หลังจากนั้น ให้ รีบนำส่วนที่ยังไม่บริโภค เก็บในตู้เย็นทันที

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

ข้อแนะนำสำหรับการยืดอายุ WolffiaX

ต้มน้ำให้เดือด แล้ว นำ WoffiaX ห่อกับผ้าค๊อตต้อน หรือผ้าขาวบางซ้อนสองชั้น หลังจากนั้น จุ่มลงใน น้ำร้อน ประมาณ 10 วินาทีบีบเอาน้ำออกให้มากที่สุด ตักด้วยช้อนหรืออุปกรณ์ที่ผ่านการต้มฆ่าเชื้อแล้ว และแยกบรรจุ ในถุงเล็กๆ เพื่อให้ สะดวก ต่อการมาบริโภค ในแต่ละครั้ง นำเข้าเก็บในตู้เย็น อุณหภูมิ 5-8 องศาเซลเซียส จะสามารถเก็บไว้ได้นานกว่า 14 วัน กรณีที่ นำไปเก็บ ใน ห้องแช่แข็ง เมื่อนำ WoffiaX ออกมาทำละลาย เซลของ WolffiaX อาจจะ แตกเล็กน้อย รับรองว่า คุณค่าทางอาหารยังคงครบถ้วน สามารถนำไปบริโภค ได้

กราบขอบพระคุณที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ Dr.WellnessX 💕